Máte dotaz? Pište na info@deeper-sonar.cz  Podpora: podpora@deeper-sonar.cz Servis: servis@deeper-sonar.cz

Ako čítať dáta vyhľadávača rýb (PRO/PRO+)

a použiť ich na chytenie viac a väčších úlovkov


Ešte ste žiadny vyhľadávač rýb nikdy predtým nepoužívali? Poznáte základy, ale chcete možnosti svojho vyhľadávača rýb lepšie a viac využívať? Nie ste si istí, že dokážete data na displeji vyhľadávača rýb správne vyhodnotiť? Žiadne starosti, my vám pomôžeme. Po tejto krátkej inštruktáži sa budete schopní orientovať v údajoch na displeji vyhľadávača rýb - takže spoznáte, čo je nástrahová ryba, čo je trofejná ryba a čo je len ponorený strom, na ktorom môžete zaseknúť háčik. K absolvovaniu tejto inštruktáže budete potrebovať len 7 minút a po skončení budete schopní pomocou displeja vyhľadávača rýb určiť nasledujúce:


1

Zistenie prítomnosti ryby


2

Posúdenie veľkosti ryby


3

Zisťovanie rôznych typov podvodných štruktúr


4

Posúdenie typu a tvrdosti dna

 

Ako fungujú sonary

obrázek

V tomto blogu sa zameriavame na vlastné snímky na obrazovke. Nebudeme sa teda príliš zaoberať princípmi fungovania sonarov - všetko potrebné sa ale dozviete na stránke vysvetľujúcej fungovanie sonarov. V tejto chvíli je však potrebné si zapamätať niektoré technické informácie. Po prvé, pulzy vyhľadávačov rýb majú kužeľovitý tvar. Prečo je táto informácia dôležitá?

Veľkosť skenovanej oblasti bude ovplyvnená uhlom tohto kužeľa. Kužeľ so širokým lúčom skenuje s uhlom v rozmedzí 40-60 °, takže sonar pokrýva rozsiahlu oblasť. Úzky kužeľ skenuje s uhlom v rozmedzí 10-20 °. Je teda potrebné si pri sledovaní dát na obrazovke uvedomiť, či vyhľadávač rýb používa široký alebo úzky kužel. Sonary Deeper PRO a PRO + používajú skenovanie so širokým a úzkym lúčom (55 ° a 15 °) a sonary Deeper START používajú stredné / široké vyžarovanie (40 °). Ďalej je potrebné si s ohľadom na fungovanie sonaru pamätať, že neustále odosiela a prijíma data, to znamená, že obrazovka sa neustále posúva. Data aktuálneho skenovania sú na obrazovke vpravo - smerom vľavo sú staršie data.

Takže pri sledovaní obrazovky sonaru majte na pamäti tieto 3 body: 1. Buďte si vedomí, že skenujete so širokým alebo úzkym lúčom. 2. Obrazovka sa neustále posúva - neznamená to, že sa sonar pohybuje.


1. Zistenie prítomnosti ryby

Ikony rýb

Ikony rýb sú pre rybárov, ktorí sa so sonarom začínajú učiť pracovať, dôležitou pomôckou: Vyhľadávač rýb interpretuje prijaté dáta sonaru a pokúša sa určiť, či ide o rybu alebo nie. Vyhodnotenie záleží na rôznych faktoroch, ako je napríklad veľkosť objektu a sila vrátenej ozveny sonaru.

U sonarov Deeper používame k interpretácii dát v aplikácii Deeper pokročilý algoritmus. Správna interpretácia dát bohužiaľ nie je 100% presná ani u tých najpokročilejších zariadení.

Ryby sa plavia kužeľom sonaru odosielanom vyhľadávačom rýb rôznou rýchlosťou a v rôznom smere. To znamená, že neexistuje jeden uniformný odpočet dát. A čo viac, niektoré podvodné objekty alebo vegetácie môžu niekedy podľa dát sonaru vyzerať ako ryby.

Pre maximálnu účinnosť vyhľadávača rýb je teda potrebné, aby ste sa naučili interpretovať získané data sami.

Pustite sa do toho a vypnite ikony rýb - budete odmenení presnejšími údajmi o polohe rýb. A ako bonus získate možnosť naučiť sa a vypilovať novú zručnosť.


obrázek

Oblúčiky znázorňujúce ryby

Ako zistiť rybu na obrazovke sonaru, keď sú ikony rýb vypnuté? Hľadajte oblúčiky rýb.

Ryby budú na obrazovke indikované pomocou oblúčikov (dôvod použitia oblúčikov na indikáciu rýb je podrobne vysvetlený tu). Je však dôležité mať na pamäti, že tieto oblúčiky môžu mať rôznu veľkosť (dĺžku a šírku) a oblúčiky nemusia byť úplné - takže si dávajte pozor aj na polovičné oblúčiky. Pekné príklady rôznych oblúčikov nájdete na snímke obrazovky nižšie. Majú rôznu dĺžku a šírku a niektoré nie sú úplné, napriek tomu ale všetky indikujú nejakú rybu.

obrázek

2. Posúdenie veľkosti ryby

Keď na obrazovke objavíte oblúčiky rýb, je potrebné určiť, čo jednotlivé oblúčiky hovoria o veľkosti ryby. Poďme si pohovoriť o dĺžke, hrúbke a polovičných a úplných oblúčikoch.

Dĺžka oblúčiku ryby

Bežnou chybou, ktorú rybári pri čítaní dát vyhľadávača rýb robia, je, že dlhý oblúčik vyhodnocujú ako veľkú rybu. Tak to nie je. Na dĺžku oblúčika na obrazovke sonaru sa treba pozerať ako na znázornenie času. Napríklad si predstavte, že máte vyhľadávač rýb vo vode a nepohybuje sa (inými slovami ho nenavíjate ani nevláčite). Čo uvidíte na obrazovke vyhľadávača rýb, keď je pod ním ryba, ktorá sa tiež nepohybuje? Uvidíte jednu dlhú súvislú čiaru. To neznamená, že je v rybníku, v ktorom chytáte, stratená veľryba. Znamená to, že pod vyhľadávačom rýb je ryba, ktorá sa nepohybuje. A môže to byť aj veľmi malý kus.

Teraz si predstavme inú situáciu - sonar sa opäť nepohybuje, ale tentoraz preplávajú lúčom sonaru 2 ryby, jedna veľká, druhá malá. Veľká ryba prepláva lúčom sonaru veľmi rýchlo, tá malá pláva pomaly. Ktorá ryba vytvorí na obrazovke dlhší oblúčik? Odpoveď znie: Tá malá. Je to tým, že pomaly pohybujúci sa objekt zanechá dlhšiu stopu než ten, ktorý sa pohybuje rýchlejšie, a to bez ohľadu na ich veľkosť.

Pozrite sa na snímku obrazovky nižšie. Táto vrátená ozvena označuje kŕdeľ nástražných rýb. Všimnite si, ako sú niektoré oblúčiky dlhé. Môže to byť tým, že sonar nie je v pohybe alebo sa pohybuje veľmi pomaly, alebo tým, že ryby plávajú pomaly. V každom prípade sa jedná o dobrý príklad toho, že dlhý oblúčik ryby nemusí nutne označovať veľký kus.

obrázek

Šířka oblúčiku znázorňujúceho rybu

Takže vieme, že dĺžka nie je príliš dobrým ukazovateľom veľkosti ryby. Oveľa lepšie je všímať si šírku zobrazeného oblúčika ryby.

Pri interpretácii oblúčikov rýb majte na pamäti nasledovné: interpretujte vo zvislom smere, nie vodorovnom. Oblúčik s veľkou hrúbkou (môže byť aj krátky) značí, že vrátená ozvena prichádza od veľkej ryby. Znovu sa pozrite na tento snímok obrazovky. Ktorá zo 4 znázornených rýb je najväčšia?

Odpoveď znie: Ryba vpravo dole. Všetky oblúčiky majú približne rovnakú dĺžku (a všetky sú pomerne krátke). Hrúbka oblúčika vpravo dole nám však hovorí, že táto ryba je najväčšia. Nie je to žiadny obor, ale bol by to pekný úlovok.

obrázek

Praktický tip – používajte zvislý ukazovateľ

Tu je užitočná rada k posudzovaniu šírky / hrúbky vrátenej ozveny sonaru: Prepnite sa vo vyhľadávači rýb na zvislý ukazovateľ (je označovaný aj ako a-scope), ak ho zariadenie ponúka (v aplikácii Deeper prejdite k ponuke Nastavenia> Sonar> Zvislý ukazovateľ). Zvislý ukazovateľ na pravej strane obrazovky presne znázorní, čo sa v danú chvíľu pod sonarom nachádza. Môžete ho používať pri vertikálnej prívlači a samozrejme tiež pri rybárčení na ľade. Pri posudzovaní veľkosti ryby sa pozerajte na hrúbku i šírku vrátených ozvien na vertikálnom ukazovateli. Väčšiu rybu spoznáte podľa širšej a silnejšej vrátenej ozveny.

obrázek

Polovičné a úplné oblúčiky rýb

Poslednou vecou, na ktorú treba pri hľadaní oblúčikov rýb pamätať je, že oblúčik nemusí byť úplný. Prítomnosť rýb je indikovaná aj polovičnými oblúčikmi (ako tie, ktoré vidíte na snímke obrazovky vyššie). V rámci inštruktáže zameranej na fungovanie sonarov vysvetlíme, prečo sa niekedy zobrazujú úplné oblúčiky a inokedy len polovičné. Stručne povedané, úplný oblúčik sa zobrazí v prípade, že ryba prepláva celým kužeľom sonaru, a polovičný alebo čiastočný oblúčik len v prípade, že ryba prepláva len jeho časťou.

Pri čítaní obsahu obrazovky je dôležité si pamätať, že veľká ryba môže byť indikovaná aj polovičným alebo čiastočným oblúčikom - kvalita oblúčika nie je ukazovateľom veľkosti ryby.

Takže vyhodnocujte ako úplné, tak čiastočné oblúčiky a pamätajte si, že najlepším ukazovateľom veľkosti ryby je hrúbka oblúčika.

obrázek

Použitie vyhľadávača rýb na hľadanie nástražných rýb

Nástražné ryby sú na obrazovke znázornené pomocou čiar, čiarok, ale aj pomocou púhych bodiek, takže sa môžu niekedy podobať vegetácii. Existujú však 3 kľúčové rozdiely:

  • Nástražné ryby sú zvyčajne v určitej hĺbke, nie však pri dne.
  • Vyhľadávač rýb znázorňuje nástražné ryby v iných farbách ako vegetáciu (v prípadne použitia štandardnej farebnej obrazovky aplikácie Deeper sa zobrazí pomocou žltej, nie zelenej farby).
  • Nástražné ryby sú zvyčajne v zhlukoch, ktoré sa znázorňujú ako mrak, nie pomocou čiar.

Na snímku obrazovky nižšie sú vidieť jednotlivé nástrahové ryby, a tiež ich zhluk. Všimnite si farebný rozdiel - na dne je zelená vegetácia.

obrázek

Zistenie trofejnej ryby na obrazovke vyhľadávača rýb

Poďme si zhrnúť to, čo ste sa dozvedeli, zapamätaním si 2 kľúčových bodov:

  • Uvažujte vo vertikálnej rovine, nie horizontálnej - veľkosť ryby vám najlepšie napovie šírka oblúčika ryby.
  • Oblúčiky môžu byť polovičné alebo úplné - polovičné alebo neúplné oblúčiky neindikujú malú rybu. Najlepším ukazovateľom je šírka.

Váš vyhľadávač rýb vám neoznámi nič o druhu detekovanej ryby, ale teraz keď dokážete zistiť veľkosť, máte dobrú šancu odhadnúť aj druh podľa toho, v akom jazere alebo rieke lovíte a v akej hĺbke sa ryba nachádza. Takže keď uvidíte oblúčik ako ten na obrazovke nižšie, máte šancu chytiť niečo naozaj VEĽKÉ!

obrázek

3. Zisťovanie rôznych typov podvodných štruktúr

obrázek


Vyhľadávače rýb sú ideálnym nástrojom pre zisťovanie hĺbky, zobrazenie obrysu dna a vyhľadávanie rôznych miest pod vodou. Tieto informácie môžu byť niekedy cennejšie než zistená prítomnosť ryby.

Poďme si teraz vysvetliť, ako na obrazovke vyhľadávača rýb rozpoznať rôzne miesta pod vodou.

Než to ale urobíme, je treba si zapamätať dve veci:

  • Sonar skenuje bez prestania, takže jeho obrazovka sa neustále posúva, aj keď sonar nie je v pohybe. Keď je vyhľadávač rýb nehybný, dno sa bude javiť rovné, ale skutočnosť môže byť iná. Aby bolo možné získať presný obraz obrysu dna, treba vyhľadávač rýb vláčiť alebo navíjať nízkou a plynulou rýchlosťou.
  • Pomocou stupnice hĺbky na pravej strane obrazovky môžete určiť hĺbku akéhokoľvek typu vyhľadaného miesta. Údaj o hĺbke v pravej hornej časti obrazovky označuje momentálnu hĺbku dna pod vyhľadávačom rýb - pamätajte si, že toto nevyhnutne nemusí byť rovnaká hĺbka ako hĺbka práve naskenovaných miest, obzvlášť potom pri skenovaní priehlbín alebo bodov.


Toto sú veľmi cenné miesta, kde možno uloviť celý rad rôznych druhov rýb. Dobrou správou je skutočnosť, že sa pomocou vyhľadávača rýb ľahko zisťujú. Pri vláčení alebo navíjaní zariadení uvidíte zmeny v hĺbke dna - nezabudnite použiť údaj o hĺbke na obrazovke (v aplikácii Deeper sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky), aby ste mohli sledovať, ako rýchlo sa hĺbka zvyšuje alebo znižuje.

Priehlbiny a vyvýšeniny možno rozpoznať ľahko (viď obrázok nižšie).

Máme pre vás 3 tipy na zlepšenie presnosti pri hľadaní týchto miest:


  • Akonáhle rozpoznáte priehlbinu, prepnite skenovanie širokým lúčom na skenovanie úzkym lúčom a potom celú oblasť znovu naskenujte. Týmto by ste mali získať presnejší profil zmeny obrysu a tiež tým eliminujete všetky mŕtve zóny.
  • Namiesto skenovacích funkcií môžete použiť batymetrické mapovanie. So sonarom Deeper môžete vytvárať batymetrické mapy (farebné podvodné mapy obrysu) v režime Boat (Loď) (3.0, modely PRO a PRO +) a v režime Offshore GPS (Pobrežná GPS) (len PRE +). Na týchto mapách tiež uvidíte priehlbiny a zmeny hĺbky a s ich pomocou sa môžete ľahšie vracať na tie najlepšie miesta.
  • Ak rybárčite vo veľkej oblasti, napríklad z kajaku, nastavte alarm hĺbky, aby vás upozornil pri vstupe do zóny so zvoleným rozsahom hĺbky. Vďaka tomu môžete preplávať plytšia vodou bez nutnosti kontrolovať vyhľadávač rýb a akonáhle zaznie alarm, môžete spomaliť a začať sledovať obrazovku.
obrázek


Toto sú tiež veľmi obľúbené miesta celej rady rôznych druhov rýb, hlavne potom predátorov, ktorí ich využívajú k napadnutiu koristi.

Farba na displeji hrá zásadnú úlohu pri rozpoznávaní krovín a kmeňov. Odosielajú inú frekvenciu vrátenej ozveny sonaru, preto ich vyhľadávač rýb zobrazí na dne v inej farbe (inak budú vyzerať ako vyvýšenina). Preto je dôležité zvoliť paletu farieb, ktorá tento rozdiel zvýrazní. V aplikácii Deeper môžete zvoliť režim farieb Classic (Klasický) (kroviny a kmene budú zelené ako vegetácie) alebo Day (Deň) (budú ružové).

obrázek

Tu je príklad krovín znázornených v režime farieb Classic (Klasický). Všimnite si, že čiary krovín sú vodorovné, nie zvislé - toto je dobrý ukazovateľ pre odlíšenie krovín od buriny.

Prípadne sa môžete pozrieť na toto video, kde sú pekné ukážky kmeňov v potoku znázornených v režime farieb Day (Deň).

Vegetácia a burina

Vegetáciu a burinu môžete chcieť vyhľadať ako možné oblasti k nahodeniu (keď napríklad v lete chytáte ostrieže pri hladine) alebo oblasti, ktorým sa chcete vyhnúť (keď napríklad chytáte na feeder alebo chcete zabrániť zaseknutiu háčiku).

Farba veľa pomôže rovnako ako pri hľadaní krovín a kmeňov. Burina a vegetácia sú znázorňované aj pomocou zvislých čiar a na obrazovke môžu na rozdiel od kmeňov vyzerať menej konzistentne.

Tu je príklad priehlbiny s veľkým množstvom vegetácie.

obrázek

Zníženiny

Malé zníženiny sú ideálnym miestom, obzvlášť pri chytaní kaprov. Tieto zníženiny sú často vytvárané rybami. Ich rozpoznanie pomocou vyhľadávača rýb je jednoduché - stačí v obryse dna pri vláčení alebo navíjaní hľadať malé priehlbiny v tvare V.

obrázek

Body

Body sú pozvoľnejšie ako priehlbiny, ale rozpoznáte ich rovnako ľahko (pozri snímku obrazovky nižšie). Aby ste mohli presne zistiť strmosť svahu, je potrebné pri vláčení alebo navíjaní udržiavať stabilnú rýchlosť. Odporúčame skenovať pomocou úzkeho lúča sonaru, ktorý vám zaistí najčistejšie dáta a umožní lokalizovať všetky výbežky alebo vyvýšeniny - skenovanie s širším lúčom ich totiž nemusí odhaliť (zdôvodnenie nájdete na stránke o fungovaní sonaru). 

obrázek

Iné objekty pod vodou

Kto vie, čo sa pod vodou skrýva? Na obrazovke sa môžu niekedy objaviť prekvapivé objekty. Napríklad rybár vo Francúzsku objavil v jazere pomocou sonaru Deeper automobil (pozri snímku obrazovky nižšie).

Každý objekt nemožno rozpoznať tak ľahko ako v tomto príklade, ale tvar a tiež sila vrátenej ozveny sonaru dokážu všeličo napovedať. Všimnite si niekoľko vrátených oranžových ozvien pod automobilom - možno z nich vyvodiť, že sa nejedná o veľmi tvrdý objekt. Signál sonaru pri skenovaní narazil na automobil, ten sa odrazil k hladine vody, následne sa odrazil od hladiny a narazil znovu na automobil.

Pomôže vám to rozpoznávať nezvyčajné objekty pod vodou, má to však oveľa praktickejšie využitie - určenie tvrdosti alebo mäkkosti dna.

obrázek

4. Použitie vyhľadávača rýb na posúdenie typu a tvrdosti dna

Nech už cielite na akýkoľvek druh rýb, určenie tvrdosti dna jazera a jeho konzistencia predstavujú ďalšie kľúčové informácie, keď chcete dôkladne spoznať vodu a získať pekné úlovky. Existujú 3 faktory, ktoré vám pomôžu určiť pomocou vyhľadávača rýb, či je dno tvrdé alebo mäkké: farba dna, hrúbka dna a prítomnosť či absencia vrátenej ozveny dna.

Farba

Intenzita vrátenej ozveny sonaru odrazená od tvrdého dna bude v porovnaní s mäkkým dnom iná. Vyhľadávač rýb používa pre odlíšenie týchto vlastností farby. Keď používate pre obrazovku Deeper štandardnú paletu farieb, používa sa farebná škála od nevýraznej hnedej (najmäkšia) po intenzívnu oranžovú (najtvrdšia). Pri použití palety farieb denného režimu (pozri snímok obrazovky) je rozdiel ešte evidentnejší - používa sa farebná škála od purpurovej (najmäkšia), cez červenú a oranžovú, až po žltú (najtvrdšia).

obrázek

Vrátená ozvena

Rovnako ako u automobilu zobrazeného vyššie bude vrátená ozvena v prípade tvrdého dna veľmi silná a niekedy sa znovu odrazí späť od hladiny. Na obrazovke sa znázorňuje ako 2. vrátená ozvena sonaru, ktorá je súbežná s čiarou ukazujúcou dno a je pod ňou. Prítomnosť tejto ozveny je dobrým ukazovateľom tvrdosti dna.

obrázek

Hrúbka

Výborným ukazovateľom tvrdosti dna je tiež hrúbka čiary znázorňujúca dno. Pravidlo pre hrúbku je jednoduché - čím je čiara silnejšia, tým je dno tvrdšie. Dávajte ale pozor, pretože na hrúbku čiary môže mať vplyv nastavená citlivosť sonaru. Pre obrazovku sonaru Deeper možno nastaviť citlivosť. Takže keď nastavíte citlivosť 100%, čiara dna môže byť silnejší; ak nastavíte citlivosť 10%, čiara môže byť slabšia. Odporúčame skúšať rôzne citlivosti, aby ste si zvykli posudzovať tvrdosť dna v závislosti na rôzne citlivosti.

obrázek

Konzistencia dna

Tvrdé dno je znázorňované jednou silnou čiarou, takže rozpoznávanie rôznych typov tvrdého dna nie je ľahké. Avšak u mäkšieho dna bude čiara zahŕňať aj krátke čiary a medzery, čo vám môže napovedať zloženie dna.


Piesok / naplavenina / bahno

Dlhé čiary značia, že dno je veľmi mäkké a nesúdržné - pravdepodobne piesok, naplaveniny alebo bahno.

obrázek

Štrkopiesok / kamenie

Ak je čiara dna fľakatá a nekonzistentná, na dne je štrkopiesok alebo kamenie. V závislosti na veľkosti možno dokonca rozpoznať aj jednotlivé malé kamene.

obrázek

Další články a návody