Máte dotaz? Pište na info@deeper-sonar.cz  Podpora: podpora@deeper-sonar.cz Servis: servis@deeper-sonar.cz

Ako fungujú sonary

Znalosť základov toho, ako fungujú sonary a ako čítať informácie z vyhľadávača rýb, môže znamenať rozdiel medzi nulovým a rekordným úlovkom. V našej krátkej inštruktáži ohľadom funkcie sonarov sa naučíte základy práce s vyhľadávačom rýb a dozviete sa praktické tipy, ktoré vám uľahčia čítanie informácií z vyhľadávača rýb.


Slovo SONAR pochádza z anglického výrazu SOund NAvigation Ranging (zvuková navigácia a zameriavanie). Sonarové zariadenie vysiela pulzy zvukových vĺn prechádzajúcich vodou smerom nadol. Keď tieto pulzy narazia na objekty, ako sú ryby, rastliny alebo dno, odrazia sa späť smerom k povrchu. Sonarové zariadenie zmeria, ako dlho trvá, než zvuková vlna dôjde dole, narazí na objekt a odrazí sa späť. Ide o rovnaký echolokačný systém, aký využívajú netopiere a delfíny. Tieto informácie zariadeniu umožňujú vyhodnotiť, v akej hĺbke sa nachádza objekt, od ktorého sa zvuková vlna odrazila. Meria tiež silu spätného pulzu - čím je objekt tvrdší, tým je spätný pulz silnejší.

Po prijatí spätného pulzu je vyslaný ďalší pulz. Vzhľadom k tomu, že zvukové vlny vo vode cestujú rýchlosťou približne jednej míle za sekundu, môžu sonary každú sekundu vyslať niekoľko pulzov. Sonary Deeper PRO a Deeper PRO+ vysielajú 15 pulzov za sekundu. Spätné zvukové pulzy sú prevádzané na elektrické signály a následne zobrazované tak, aby rybár videl hĺbku aj tvrdosť dna a všetky objekty nachádzajúce sa medzi ním a dnom.

obrázek

Čtyři body k zapamatování

1

Pulzy sonaru majú kuželovitý, nie valcovitý tvar.

2

Posúvajúca sa obrazovka neznamená pohyb sonaru (ani veľké množstvo rýb).

3

Silnejšie línie a druhé návraty paprsku sonaru.

4

Ak spozorujete oblúčiky, nájdete ryby.

Pulzy sonaru majú kuželovitý, nie valcovitý tvar

Keď čítame informácie z vyhľadávača rýb, spravidla si predstavujeme, že údaje, ktoré vidíme na obrazovke, platia pre priestor priamo pod sonarom. Preto keď na obrazovke uvidíme rybu, myslíme si, že sa musí nachádzať presne pod sonarom. Pravda je ale taká, že zobrazené informácie prichádzajú z širšej oblasti pod sonarom. Je dôležité si uvedomiť, že čím hlbšie skenujete, z tým širšej oblasti sonar prijíma údaje. Je tomu tak preto, že pulzy sonaru majú kužeľovitý tvar.

obrázek

Funguje to nasledovne

Sonary vysielajú pulz zvuku za účelom lokalizovania objektov. Zvuk prechádza vodou nie vo valcovitom tvare, ale vlny sa postupne rozširujú, a tak vzniká kužeľovitý tvar.

Väčšina sonarov dokáže riadiť rozsah kuželu zvukovej vlny zmenou frekvencie skenovacieho lúča. To je dôležité, pretože v rôznych situáciách môžu byť viac alebo menej efektívne iné skenovacie lúče.

Skenovanie širokým paprskom (obvykle v uhle 40° až 60°) je vhodné na rýchle skenovanie veľkých oblastí a získavanie úhrnných informácií o hĺbke a štruktúre dna, pričom presnosť a detail budú nižšie. Skenovanie širokým lúčom je ideálne v plytších vodách, pretože kužeľ pokryje väčšiu oblasť, čím hlbšie sonar skenuje. To znamená, že ak skenujete do hĺbky 13,7 m, vidíte objekty v oblasti s polomerom 14,3 m.

Skenovanie úzkym lúčom (zvyčajne v uhle 10 ° až 20 °) vám prináša presnejšie údaje, ale pokrýva menšiu oblasť. Je vhodnejšie na vyhľadávanie presnej polohy rýb. Skenovanie úzkym lúčom je tiež vhodnejšie v hlbších vodách, pretože sa kužeľ nerozšíri príliš.obrázek

Rušivé odrazy a mŕtve zóny

Ďalší faktor, ktorý treba vziať do úvahy a súvisí so šírkou kužeľa, je skutočnosť, že v niektorých prípadoch nebudete môcť detekovať objekty nachádzajúce sa priamo pod vodnou hladinou.

Príčinou je známy jav označovaný ako rušivé odrazy, ktoré sú spoločné pre všetky sonary. K rušivému odrazu dochádza, pretože voda blízko hladiny odráža niektoré vlny sonaru, a pretože tieto odrazy sú príliš rýchle na to, aby ich sonar dokázal správne spracovať. Tieto odrazy majú radu príčin, pričom medzi najbežnejšie patria vlny na hladine, bubliny, prúdy a riasy. Výsledkom je veľké množstvo "šumu sonaru" blízko hladiny. Tým sa vytvorí "mŕtva zóna", v ktorej sa nedajú zisťovať ryby.

Mieru odrazu (šumu) a veľkosť mŕtvej zóny je možné obmedziť pri použití vyššej frekvencie sonaru. Takže ak máte sonar Deeper PRE alebo PRE + a zaznamenávate veľa rušivých odrazov, prepnite na skenovanie pomocou vyššej frekvencie (úzky lúč pri 290 kHz, 15 °). Pokiaľ máte sonar Deeper START, jeho frekvencia 120 kHz značí, že rušivé odrazy môžu preniknúť až 1 meter pod vodnú hladinu.

obrázek


Na obrázku vedľa sú znázornené 2 rôzne situácie, za ktorých môže rušivý odraz ovplyvniť data sonaru (v týchto príkladoch rušivý odraz preniká približne až 1 meter pod hladinu):​


  • Ryba je pod zónou rušivého odrazu. V tejto situácii je odraz sonaru od ryby dostatočne silný na to, aby ju vyhľadávač rýb mohol zistiť (aplikácia Deeper v prípade vyhľadávačov rýb Deeper používa algoritmus, ktorý umožňuje objekt vyhodnotiť ako rybu). Preto aplikácia rybu zobrazí.
  • Ryba je v zóne rušivého odrazu. Odraz sonaru od tejto ryby je zmiešaný s rušivým odrazom, takže je príliš slabý na to, aby vyhľadávač rýb mohol rybu detekovať. Následkom toho sa ryba v aplikácii nezobrazí.
obrázek

Prečo je to dôležité pre …

Vyhľadávanie rýb

Pri vyhľadávaní rýb nepredpokladajte, že je každá ryba, ktorú spozorujete, priamo pod sonarom. Je potrebné si uvedomiť, že sa nachádza niekde v rámci kužeľa pod sonarom. A pamätajte si, že čím hlbšie sa nachádza, o to väčšiu oblasť sa môže jednať. Ak sa ryba nachádza na plytčine, potom viete, že bude viac či menej priamo pod sonarom, najmä ak používate úzky lúč. Ak je ryba hlboko, môže sa nachádzať v oveľa širšej oblasti a oveľa ďalej od sonaru.

Tip pre sonar Deeper: Pri love rýb použite najprv široký lúč k nájdeniu oblasti s rybami a potom prepnite na úzky lúč a niekoľkokrát danú oblasť preskenujte, aby ste našli ich presnú polohu.

Vyhľadávanie štruktúry a profilu dna

Ďalšia koncepcia, ktorú by ste mali pri vyhľadávaní profilu dna poznať, je takzvaná mŕtva zóna. Sonar využije prvú časť dna, ktorú detekuje, ako základ pre vyznačenie dna na vašej obrazovke. Pokiaľ ale kužeľ detekuje priehlbinu, môže sa tu nachádzať hlbší úsek, ktorý ale nie je v skenovaní zahrnutý - táto oblasť sa stáva mŕtvou zónou (viď schéma).

Tip pre sonar Deeper: Použitím úzkeho lúča minimalizujete pravdepodobnosť výskytu mŕtvej zóny na displeji. Ak nájdete priehlbinu alebo výstupok, niekoľkokrát ju / ho preskenujte úzkym lúčom.

 

Posúvajúca sa obrazovka neznamená pohyb sonaru (ani veľké množstvo rýb)

obrázek

V aplikácii Deeper a na displejoch mnohých ďalších sonarov sú údaje zobrazované tak, že sú posúvané sprava doľava. V pravej časti displeja nájdete najnovšie výsledky, najstaršie výsledky sa zobrazujú vľavo. Treba si pamätať, že sa obrazovka bude posúvať, aj keď sa sonar nepohybuje, pretože jednotka neustále odosiela a prijíma zvukové pulzy. Znalosť funkcie tohto posúvajúceho sa displeja je veľmi dôležitá na to, aby ste dokázali vyvodiť závery z údajov prijatých zo sonaru.

Prečo je to dôležité pre …

Vyhľadávanie rýb

Jednou z najčastejších chýb pri analyzovaní údajov zo sonaru je zámena jednej ryby za mnoho rýb. Dochádza k tomu nasledovne. Nahodíte a uvidíte, že sa vo vode nachádza nehýbajúca sa ryba. Ak nebudete pohybovať sonarom a ryba zostane nehybná, uvidíte na obrazovke nepretržitú radu ikon ryby. Prirodzenou reakciou je nadšenie a predpoklad, že sa vo vode nachádza 4 alebo 5 obrovských kusov. V skutočnosti je tam len jedna ryba, ale kvôli posúvajúcemu sa displeju to pôsobí, ako by ich bolo viac.

Tip pre sonar Deeper: Pokiaľ je pre vás posúvajúci sa displej mätúci, skúste pridať zvislý ukazovateľ (Settings (Nastavenia) - Sonar - Vertical Flasher (Vertikálny ukazovateľ): On (Zapnuté)). Je rovnaký ako displej Ice Fishing (Lov na dierkach) a zobrazuje sa na pravej strane obrazovky. Displej zobrazuje živý obraz, ktorý sa neposúva - ukazuje, čo sa deje priamo pod sonarom.


Vyhľadávanie štruktúry a profilu dna

Predstavte si, že ste nahodili sonar a teraz ho navíjaním priťahujete k sebe, aby ste získali obraz podvodnej štruktúry. Na niekoľko sekúnd navíjanie prerušíte a potom opäť zahájite. Následne sa pozriete na sken a uvidíte plynulú šikmú krivku, ale s jedným vodorovným úsekom uprostred. Znamená to, že je časť dna rovná?

Odpoveď znie nie. Horizontálna os na displeji totiž zobrazuje čas, nie vzdialenosť. Rovná časť, ktorú vidíte, znázorňuje dobu, po ktorú ste prerušili navíjanie. Sonar pokračoval v skenovaní a posúvaní, a preto to vyzerá, že je dno rovné, pričom tomu tak nie je.

Tip pre sonar Deeper: Ak chcete tomuto javu zabrániť, udržujte pri navíjaní sonaru rovnomernú rýchlosť. Namiesto toho môžete tiež použiť funkcie mapovania dna z lode alebo brehu. Využívajú GPS na doplnenie mapy o údaje o hĺbke, a preto v prípade premenlivej rýchlosti navíjania nevzniká žiadny problém.


Silnejšie línie a druhé návraty lúča sonaru znamenajú tvrdšie dno

Sonar vám dokáže povedať nielen to, ako vyzerá štruktúra dna, ale aj to, ako je toto dno tvrdé. Tu zistíte ako.

Sonar meria čas, ktorý trvá, než sa vráti zvukový pulz, aj silu spätného signálu. To mu umožňuje zistiť, ako tvrdé alebo mäkké sú objekty pod vodou. Mäkké objekty s nižšou hustotou vracajú signál slabší, kdežto tvrdé objekty s vysokou hustotou vracajú signál silnejší.

Displej sonaru zobrazí, aký je určitý objekt tvrdý, pomocou farby a jasu: čím je farba intenzívnejšia, tým je signál silnejší a objekt tvrdší. To je dôležité najmä pri skenovaní dna.

Môžete si všimnúť, že je zobrazenie dna v niektorých miestach širšie a intenzívnejšie (tvrdé dno) a v iných užšie a slabší (mäkké dno). Taktiež si môžete všimnúť druhý návrat lúča sonaru odo dna. V tomto prípade je dno tak tvrdé, že sa lúč sonaru odrazil k povrchu, odrazil späť dole, odrazil od dna a bol znovu zaznamenaný sonarom.

obrázek
obrázek

Príklad mäkkého dna

obrázek

Príklad „tvrdého dna“

Prečo je to dôležité pre …

Vyhľadávanie rýb


Súčasťou poznávania práce s nespracovanými datami je schopnosť analyzovať konzistenciu dna. Jej zvládnutie môže chvíľu trvať, avšak z dlhodobého hľadiska vám ušetrí veľa času, pretože budete schopní presne určiť, čo sa ukrýva pod hladinou.

Tip pre sonar Deeper: Ak sa chcete zlepšovať, treba veci nielen vedieť ("viem, kde sú ryby"), ale tiež ich chápať ("chápem, prečo tam ryby sú"). Začnite skúmať vzťahy medzi tvrdosťou dna, ktorú vidíte na sonare a miestami obvyklého výskytu rýb. Môžete si napríklad všimnúť, že za určitých podmienok a počas určitých období sa druhy, na ktoré sa zameriavate, vždy nachádzajú v miestach s mäkkým dnom. Toto je cenný poznatok, ktorý výrazne zvýši počet úlovkov.


Vyhľadávanie štruktúry a profilu dna


Údaje o tvrdosti dna sú veľmi prínosné pre celkový obraz, ktorý zostavujete. Schopnosť rozpoznať rozdiel medzi krovinami a kameňmi, bahnitým dnom a tvrdým dnom môže mať zásadný význam na nájdenie toho správneho miesta k lovu vášho plánovaného druhu.

Tip pre sonar Deeper: Akonáhle nájdete zaujímavé miesto, použite úzky lúč sonaru na získanie čo najpodrobnejších a najpresnejších údajov o tvrdosti dna. Ak chcete zobraziť údaje o tvrdosti dna, nezabudnite v aplikácii Deeper použiť podrobné, nie základné zobrazenie (k výberu použite ponuku na ľavej strane).Ak spozorujete oblúčiky, nájdete ryby

Použitie ikon ryby predstavuje skvelý spôsob, ako s vyhľadávačom rýb začať pracovať, ale ak budete používať nespracované dáta, budete schopní presnejšie identifikovať ryby aj ich veľkosť. Keď budete pripravení, vypnite ikony ryby a začnite hľadať oblúčiky.

Prečo oblúčiky?

Vo väčšine prípadov sa ryba na displeji zobrazí ako oblúčik. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ak ryba pláva cez kužeľ sonaru, impulzy sa vrátia z okraja kužeľa, jeho stredu a potom z druhého okraja. Impulzy z oboch okrajov cestujú o trošku dlhšie ako impulz zo stredu. Preto sa na displeji zobrazí oblúčik resp. tvar nechtu.

obrázek

Spozorovanie rýb

Niekoľko dôležitých informácií na zapamätanie si o oblúčikoch znázorňujúcich ryby:​


  • Oblúčiky sa zobrazia, len ak sa ryby pohybujú (alebo ak sa pohybuje sonar nad nimi).
  • Ak sú sonar a ryby nehybné, uvidíte úsečku, nie oblúčik.
  • Úplný oblúčik sa zobrazí, len ak ryba prepláva celým kužeľom sonaru.
  • Ak ryba prepláva len časťou kužeľa, zobrazí sa ako polovičný oblúčik alebo široká čiarka - tie vyhľadávajte.
obrázek

Uvažujte vo vertikálnej rovine, nie horizontálnej.

Veľké oblúčiky znamenajú veľké ryby, že? Kdeže. Veľké oblúčiky znamenajú, že sa ryba nachádzala v kuželi sonaru dlhú dobu.

A nezabúdajte, že je v tomto prípade dôležitá hĺbka - ryby vo väčšej hĺbke vytvoria dlhšie oblúčiky alebo krivky, pretože je kužeľ sonaru širší a ony v ňom zotrvávajú dlhšiu dobu. Obrovská ryba pri hladine môže byť znázornená iba krátkym oblúčikom alebo krivkou.

obrázek

Ako teda odvodíte veľkosť ryby?

Odpoveď znie šírka. Ak je oblúčik alebo krivka široká, označuje veľkú rybu. Preto uvažujte vo vertikálnej rovine, nie horizontálnej.

Túto skutočnosť dokonale ilustruje prvý obrázok. Tieto veľké ryby nevytvorili úplný oblúčik, ale krivky sú široké vertikálne, a tak vieme, že sú ryby veľké.

To isté platí aj v prípade rýb-návnad. Neriešte, ako sú krivky dlhé, ale pozerajte sa na šírku a na hustotu zhlukov značiek.

obrázek

Prečo je to dôležité pre …

Vyhľadávanie rýb

Ak sa naučíte pracovať s nespracovanými datami, vaše vyhľadávanie rýb bude maximálne presné. Ich dokonalé osvojenie síce môže nejakú dobu trvať, z dlhodobého hľadiska ale ušetríte veľa času, pretože budete presne vedieť, čo sa nachádza pod hladinou.

Tip pre sonar Deeper: Vypnite ikony ryby v aplikácii Deeper (ponuka na ľavej strane - ikony rýb) a následne nezabudnite uvažovať vo vertikálnej rovine, nie horizontálnej. Hľadajte široké oblúčiky alebo polovičné oblúčiky a neriešte, aké sú dlhé. Tiež si pamätajte, že na dĺžku má vplyv hĺbka. Ryby, ktoré sa nachádzajú hlbšie, vytvoria dlhšie oblúčiky. Opäť sa sústreďte na šírku kriviek, nie dĺžku oblúčikov.

Vyhľadávanie štruktúry a profilu dna


Keď zisťujete štruktúru, môžete sledovať výskyt oblúčikov a kŕdľov rýb-návnad. To vám pomôže lepšie pochopiť, aké prvky znázorňujú aký druh rýb.


Dalšie články a návody