Máte dotaz? Pište na info@deeper-sonar.cz    Podpora: podpora@deeper-sonar.cznebo volejte +420 775 129 133

Ako nastaviť chytrý sonar (PRO/PRO+)


a používať dáta k chyteniu viac a väčších úlovkovNa chytrý sonar môžete pozerať ako na viacúčelové zariadenie - zariadenie, ktorého nastavenie je potrebné upraviť podľa aktuálnych podmienok.
Svoj sonar si môžete prispôsobiť presne podľa svojich rybárskych potrieb (ak nevlastníte sonar Deeper START, ktorý je dodávaný s továrenským predprogramovaným nastavením). Tu je niekoľko bežných úprav nastavenia:


obrázek


Režimy pre chytanie/skenovanie

Spôsob zobrazenia dát zistených sonarom je závislý na vybraných možnostiach zobrazenia a režime sonaru. Ak chcete zmeniť režim sonaru, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) v hornom riadku ponúk a nájdite časť Sonar mode (Mód sonaru). Nižšie je podrobne popísaný každý režim.

Pre chytanie rýb z lode či kajaku použite možnosť Boat Mode (Režim Loď).

V tomto režime sa aplikácia Deeper okamžite spojí s GPS modulom v smartfóne alebo tablete a vytvorí batymetrické mapy v reálnom čase. Data vrátené sonarom sú na pravej strane obrazovky a mapa je na ľavej strane obrazovky: Settings (Nastavenia)> Sonar Mode (Mód sonaru)> Boat Mode (Režim Loď).​

obrázek

Užívatelia sonaru PRO + by mali na chytanie rýb z brehu zvoliť možnosť Onshore GPS Mode (Pobrežný GPS mód).

Pobrežný GPS mód funguje rovnako ako možnosť Boat Mode (Režim Loď),avšak miesto použitia GPS modulu v smartfóne sa v tomto režime použije interný GPS prijímač, ktorý je súčasťou sonaru Deeper PRO +. Data vrátené sonarom sú na pravej strane obrazovky a mapa je na ľavej strane obrazovky: Settings (Nastavenia)> Sonar Mode (Mód sonaru)> Onshore GPS Mode (Pobrežná GPS mód).

obrázek

Na chytanie rýb z brehu pomocou sonaru PRE použite možnosť Standard Mode (Štandardný mód).

Dáta sonaru sa zobrazujú na celú obrazovku. Pri chytaní rýb z brehu pomocou modelu PRO (Settings (Nastavenia)> Sonar Mode (Mód sonaru)> Standard Mode (Štandardná mód)) sa nevytvárajú batymetrické mapy.

obrázek

Pri love na dierkach použite možnosť Ice Fishing Mode (Režim na ľade)

Tradičný displej s ukazovateľom na lov na dierkach je vľavo a vpravo je zobrazený zvislý ukazovateľ. Umožňuje v reálnom čase sledovať pohyb aj tých najmenších návnad. Aplikácia Deeper v režime na ľade zaznamená a uloží všetky otvory v ľade, na ktorých chytáte, priamo do rozbaliteľnej mapy na ľavej strane obrazovky: Settings (Nastavenia)> Sonar Mode (Mód sonaru)> Ice Fishing Mode (Režim na ľade).​

obrázek

Úprava nastavení obrazovky a alarmov

Úprava nastavení obrazovky a alarmov vám umožní používať sonar Deeper maximálne účinným spôsobom.

Screen Color Mode (Režim farieb obrazovky)

Možnosť Screen Color Mode (Režim farieb obrazovky) umožňuje zvoliť najvhodnejšiu paletu farieb na zobrazenie dát sonaru v závislosti na prostredí, podmienkach a čase, kedy chytáte. Okrem palety farieb Classic (Klasický) sú k dispozícii ešte ďalšie dve možnosti - Day (Deň) a Night (Noc),ktoré umožňujú optimálne nastavenie pre čítanie dát sonaru za jasného slnečného počasia (režim Day (Deň)) alebo za podmienok s obmedzenou viditeľnosťou (režim Night (Noc)).

obrázek

Brightness (Jas)

Prístup k nastaveniu Brightness (Jas) získate pomocou ponuky Settings (Nastavenia). Ak chcete vidieť ďalšie detaily, upravte jas podľa aktuálnych svetelných podmienok.

obrázek

Zvislý ukazovateľ

Keď zapnete zvislý ukazovateľ, môžete sledovať intenzitu sonarových dát prijímaných sonarom Deeper. Ukazovateľ sa automaticky zapne pri použití nastavenia Ice Fishing Mode (Režim na ľade). V prípade ostatných režimov ho musíte zapnúť ručne prostredníctvom ponuky Nastavenia. Zvislý ukazovateľ je užitočný, keď chcete vidieť, čo sa deje priamo pod sonarom, pričom nemusíte odhadovať, kde sa ryba v kuželi sonaru nachádza.

obrázek

Night Fishing (Nočný lov)

Funkciu Night Fishing (Nočný lov) zapnite, keď chytáte v noci alebo je málo svetla. Aby bolo možné túto funkciu použiť, najskôr nahraďte štandardný kryt krytom pre nočný lov Deeper Night Fishing Cover. Režim Night Fishing (Nočný lov) aktivuje blikajúce svetlo, ktoré je vidieť iba cez priesvitný kryt.

obrázek

Alarmy na výskyt rýb a hĺbku

Funkcia Depth Alarm (Hĺbkový alarm) zapína a vypína zvukové upozornenia, ktoré sa aktivujú pri zistení hĺbky dna sonarom Deeper, ktorá je v zadanom rozsahu hĺbky. Toto sa najčastejšie používa pri chytaní rýb z lode. Keď viete, že ryby sa zvyčajne ukrývajú v hĺbke približne v rozsahu 4 až 6 metrov, nastavte tieto limity v hĺbkovom alarme a aplikácia vás upozorní, akonáhle budete na správnom mieste. Funkcia Fish Alarm (Alarm pre výskyt rýb) zapne zvukové upozornenia, ktoré sa aktivujú, keď sonar Deeper nájde rybu. Alarm na výskyt rýb funguje, len keď sú zapnuté ikony rýb.

obrázek

Fish Depth (Hĺbka výskytu rýb)

Funkcia Fish Depth (Hĺbka výskytu rýb) zapne alebo vypne hodnoty hĺbky, ktoré sa zobrazujú vedľa ikon rýb. Môžete zvoliť vzdialenosť od hladiny alebo vzdialenosť odo dna. S týmito informáciami budete presne vedieť, keď bude návnada na správnom mieste na chytenie ryby.

obrázek

Uhol/frekvencie lúča

Rôzne vlnové dĺžky

Zvuková vlna s nízkou frekvenciou 90 kHz je dlhá približne 1,6 cm (0,6 in). Odrazí sa od každej ryby s plynovým mechúrom o výške väčšej ako 1,6 cm (0,6 in). Zvuková vlna s vysokou frekvenciou 290 kHz je dlhá približne 0,5 cm (0.2 in). Odrazí sa od každej ryby s plynovým mechúrom o výške väčšej ako 0,5 cm (0.2 in). Takže čím je frekvencia vyššia, tým sú dáta na obrazovke detailnejšie.

obrázek

Voľba správného uhlu

Správna voľba uhlu lúča má veľký vplyv na funkciu sonaru. Sonary Deeper PRO a PRO + disponujú 2 frekvenciami, ktoré vytvárajú kužeľ s rôznymi uhlami. Vyššia frekvencia tiež obmedzuje šum na pozadí a tiež funguje dobre pri vyšších rýchlostiach lode. Voda však pohlcuje vysokofrekvenčné signály rýchlejšie, než je tomu u nízkofrekvenčných signálov, preto pri hľadaní rýb v hlbokej vode (60 m alebo 197 ft) vyberte nízku frekvenciu. Pri hľadaní štruktúr odporúčame používať vysokofrekvenčný lúč sonaru v plytkých vodách a nízkofrekvenčné lúč v hlbokých vodách.

obrázek

Rozdiely medzi lúčmi

Pre lepšie pochopenie fungovania lúčov si predstavte úzky a široký lúč ako baterku a svetlomet. Úzky kužeľ snímače, rovnako ako lúč svetla, mieri priamo pod loď. A v prípade širšieho kuželi (svetlomet) nájdeme viac rýb po stranách. Uhol kužeľa určuje kryštál snímača. Uhol kužeľa snímača, na rozdiel od niektorých svietidiel, ktoré umožňujú meniť uhol lúča, je pevný. Kryštál, ktorý vytvára úzky kužeľ, sa javí v porovnaní s kryštálom sa širokým kužeľom ako výkonnejší. Prečo? Pretože úzky kužeľ koncentruje svoj výkon na menšiu oblasť.

obrázek

Priemer kužela

Takže aj keď je úzky lúč silnejší a presnejší, pokrýva menšiu oblasť. Priemer kužeľa úzkeho lúča sonaru Deeper PRO / PRO + je 25% hĺbky. Keď skenujete v hĺbke 2 m (6.5 ft),úzky lúč v jednom okamihu pokryje 50 cm (1.6 ft) dna. Na druhú stranu široké vyžarovanie pokryje väčšiu časť - takmer rovnakú, ako je skenovaná hĺbka, takže v hĺbke 2 m (6.5 ft) pokryjete v jednom okamihu 2 m (6.5 ft) dna.

obrázek

Citlivosť


Citlivosť je ako ovládanie hlasitosti u naslúchadla - predstavuje schopnosť sonaru prijímať echá. Menej skúsení rybári často nastavia príliš nízku citlivosť sonaru. Chcú, aby bola obrazovka prehľadná. Profesionálni rybári nastavujú citlivosť na hodnotu 70% až 90%. Dokážu sa lepšie vyznať v menej prehľadných dátach. Preto vidia viac rýb. Najlepšie urobíte, keď nastavíte citlivosť na 100% a potom ju budete postupne znižovať až do okamihu, kedy budete so vzhľadom obrazovky spokojní.

Ak idú nežiaduce dáta do hĺbky, znížte citlivosť tak, aby sa miera výskytu nežiaducich dát obmedzila, ale aby ryby zostali na obrazovke. Pokiaľ tento spôsob nefunguje, prepnite na široký lúč s nižšou frekvenciou. Sila lúča sonaru zostane rovnaká bez ohľadu na nastavenie citlivosti. Citlivosť len určuje mieru zosilnenie každého vráteného signálu.

obrázek

Ďalšie články a návody